Communicatieplan PgH

In de aprilvergadering van de Algemene Kerkenraad komt opnieuw het rapport ‘Betrokken en met een boodschap’ van de werkgroep Communicatie aan de orde.

De werkgroep doet een aantal aanbevelingen zodat de Protestantse gemeente en haar wijkgemeenten intern doeltreffender kunnen communiceren en als geheel beter in contact komen met de doelgroepen.

Drie groepen Hilversummers zijn hierin onderscheiden:

  • mensen die betrokken zijn bij de kerk
  • mensen die aan de rand staan
  • mensen die geen binding hebben met de kerk.

Mediagebruik
De Protestantse gemeente Hilversum communiceert vooral via het kerkblad en websites, zowel bovenwijks als iedere wijk afzonderlijk. Sociale media worden door wijkgemeenten en individuen wisselend ingezet. De werkgroep adviseert om andere media sterker te benaderen; de lokale kranten en lokale omroep zijn belangrijk voor de Protestantse gemeente.

Communicatieplatform
De werkgroep adviseert voorts om een communicatieplatform op te richten. Alle wijkgemeenten en de Algemene Kerkenraad moeten hierin zijn vertegenwoordigd en in elke kerkenraad moet een ambtsdrager specifiek met de communicatie worden belast. Het platform bespreekt bijvoorbeeld wijkactiviteiten om te zien of deze breder dan de eigen wijkgemeente aandacht verdienen. Tevens biedt het platform de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het platform staat in nauw contact met de webredactie en redactie kerkblad.

Zichtbaar
Het nieuwe plan moet ertoe leiden dat de kerk niet alleen beter zichtbaar wordt voor de leden, maar zeker ook voor de maatschappij als geheel. Mensen die minder of niet betrokken zijn bij de kerk, ontdekken wat de kerk de maatschappij biedt en te bieden heeft.

Alle wijkkerkenraden hebben in de afgelopen maanden het rapport besproken en in de Algemene Kerkenraad kan nu de besluitvorming plaatsvinden.

> Download het Adviesrapport van de werkgroep Communicatie via de webpagina 'bestuur/AK'