Collectes in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is weer begonnen. Van 10 februari tot en met 26 maart willen we als kerk en als gemeenschap extra stilstaan bij het leed in de wereld en bij wat wijzelf kunnen betekenen voor onze naaste, ver weg en dichtbij.

Met het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ roept Kerk in Actie ons op om het in deze bezinningstijd niet te laten bij goede voornemens en ideeën, maar om daadwerkelijk in actie te komen. Door tijd voor een ander vrij te maken, door waar nodig een helpende hand te bieden, en door iets van onze overvloed te delen.

Kerk in Actie
Iedere zondag in de veertigdagentijd vraagt Kerk in Actie met een collecte speciale aandacht voor een goed doel in binnen- of buitenland. Projecten in het buitenland komen bijvoorbeeld aan bod op 21 februari, met een collecte voor kwetsbare vrouwen in India, en op 6 maart, wanneer onze aandacht en onze gift gevraagd worden voor de situatie in Syrië. In de rampzalige en gewelddadige omstandigheden waarin het land zich bevindt, weten veel hulporganisaties de mensen niet meer te bereiken. Dankzij haar kerkelijke netwerk slaagt Kerk in Actie hier nog wel in, en biedt zij onder andere hulp aan door medische zorg en onderwijs te organiseren en noodpakketten uit te delen. Op 20 maart, tot slot, wordt er gecollecteerd voor landbouwtraining en marketinglessen aan Ghanese boerinnen.

In eigen land
Bij kwetsbare medemensen in eigen land staan we stil tijdens de collecten op 28 februari en 13 maart. De eerste collecte is bestemd voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede en een ongezonde thuissituatie, of die in asielzoekerscentra verblijven. 13 maart staat in het teken van migranten in Amsterdam. Het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ in de Bijlmer staat deze mensen bij tijdens hun zoektocht in het doolhof van instanties, bij het leren van de taal en het opvoeden van de kinderen in een nieuwe cultuur.

Samen met Kerk in Actie roept de diaconie u in deze veertigdagentijd op om een stap te zetten en in actie te komen voor onze minderbedeelde naaste met uw gebed en met uw gift. Alvast hartelijk dank voor uw ‘stap naar de ander’.

  • Download de 40-dagentijd App voor iPhone of via Google Play, om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste
  • Lees meer op www.kerkinactie.nl