Collecte voor predikanten in Zambia

De najaarszendingscollecte op zondag 3 november is bestemd voor de predikantenopleiding in Zambia.

De laatste jaren groeien de kerken in Zambia hard. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt ook de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland.

Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs, maar doen ze ook kennis ook op over landbouw, gezondheidszorg en maatschappelijke problemen. Hiermee worden de predikanten beter uitgerust om gemeenteleden te ondersteunen en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen waar extreme armoede heerst. 

Sinds 2018 zijn twee Nederlandse docenten uitgezonden om goede predikanten op te leiden. Via Kerk in Actie wordt er gecollecteerd om dit mogelijk te maken. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer Z 10000649.