Collecte noodhulp Zuid-Soedan

De Hoorn van Afrika wordt bedreigd door een zeer ernstige hongersnood. Eén van de ergste in de afgelopen decennia.

Hulp is noodzakelijk. Daarom collecteren de vijf wijken van de Protestantse gemeente te Hilversum op 23 april voor noodhulp in Zuid-Soedan. Een land dat extra kwetsbaar is voor deze hongersnood doordat er veel mensen op de vlucht zijn als gevolg van conflicten.

100.000 mensen leven in dit land op de rand van de hongerdood. De diaconie vraagt om uw gebed en financiële steun voor deze mensen. De opbrengst komt (via Kerk in Actie) onder andere ten goede aan voedselpakketten en schoon drinkwater.

Wilt u niet zo lang wachten met een gift, overweeg dan een directe gift via NL89ABNA0457457457 o.v.v. Zuid-Soedan t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, of via een van de partners van het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, Red een Kind, Woord en Daad, Tear, ZOA.