Beroepingswerk PgH

In het besef dat hij in volle vrijheid beroepen is door de wijkgemeente rond de Morgenster om haar te dienen als herder en leraar, en in het besef dat hij dit alleen kan in gebed om Gods zegen, heeft ds. Erik van Halsema het beroep vanuit de Morgenster aangenomen.

Als gevolg hiervan ontstaat er een predikantsvacature in de Bethlehemwijk. In de vacaturetijd wordt de Bethlehemkerk, net als eerder de Morgenster, bijgestaan door ds. Wüllschleger als extern adviseur.

Lees meer op de websites van beide wijkgemeenten: