Beroepingswerk

De Nieuwe Kerk in Amersfoort heeft op 16 juni een beroep uitgebracht op ds. Gerard Kansen, predikant in de Diependaalse kerk en verbonden aan Vitamine G. Inmiddels is bekend dat hij dit beroep heeft aangenomen.

Ds. Magda Hazeleger is op 1 juni beroepen door de Protestantse gemeente Beilen (Drenthe). Zij heeft dit beroep aangenomen. Op zondag 2 juli vondt in De Morgenster haar afscheidsdienst plaats.

Ds. Erik van Halsema (Bethlehemwijk) vervult de vacature die is ontstaan in de Morgenster. In de dienst van zondag 2 juli nam de wijkgemeente van de Bethlehemkerk afscheid van ds. Erik van Halsema en op 9 juli is zijn intrededienst in De Morgenster. Ds. Jetty Scheurwater (Bethlehemkerk) krijgt vanaf 3 juli een tijdelijke uitbreiding van haar werktijd in deze wijk. Over de invulling van de overige 0,25 predikantsplaats wordt nog nagedacht.

Wij wensen de predikanten, hun gezinnen en de betrokken gemeenten veel zegen toe.