Begroting 2019 online

De begrotingen voor 2019 van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) en van het College van Diakenen van de PgH zijn voorlopig vastgesteld.

Download de begroting en de toelichting via de volgende pagina's:

 

Wilt u uw mening over de begroting kenbaar maken, dan dient deze uiterlijk 30 november 2018 te worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1216 JV Hilversum of per email aan: scriba@protestantshilversum.nl


Wilt u meehelpen het financieel mogelijk te maken om alle plannen uit te voeren? In november ontvangen alle gemeenteleden een brief voor de Najaarsactie. We hopen hiermee 15.000 op te halen voor het plaatselijke kerkenwerk. Download deze brief via www.protestantshilversum.nl/cvk