Begroting 2016 online

"Het geefgedrag maakt indruk. Dit jaar is het toegezegde bedrag hoger dan vorig jaar, terwijl het ledental is afgenomen", aldus Richard Hoff, preses Protestantse gemeente Hilversum.

In het Kerkblad voor Hilversum van 5 december 2015 staan samenvattingen van de begroting 2016 van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) en van de diaconie van de PgH. Ga naar de pagina's

voor de complete begrotingen met toelichting. Opmerkingen over de begroting dienen voor 15 december 2015 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad: scriba@protestantshilversum.nl of p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263a, 1215 JV  Hilversum.