Allerzielen in Tergooi

Donderdag 2 november is het Allerzielen: de dag waarop men van oudsher de overledenen gedenkt.  Met lichtjes en muziek wil ook ziekenhuis Tergooi (locatie Hilversum, Van Riebeeckweg 212) ruimte bieden aan patiënten, bezoekers en medewerkers om stil te staan bij wie ze missen.
 

In de katholieke traditie is 2 november de dag om te bidden voor wie gestorven zijn, om een kaarsje te branden of om bloemen naar het graf te brengen. Inmiddels is het samenleving breed een dag geworden waarop mensen op hun eigen manier vorm geven aan een moment van gedenken. De dienst Geestelijke Verzorging van ziekenhuis Tergooi sluit graag bij deze ontwikkeling aan.

Mini-concert
De Wesselzaal is speciaal ingericht en open van 15.00-17.00 uur. Van 15.30-16.15 wordt een mini-concert aangeboden, met cello en piano. Medewerkers, patiënten en andere belangstellenden: iedereen is van harte welkom. Patiënten ontvangen een uitnodiging en kunnen zelf komen naar de Wesselzaal, of worden gebracht door vrijwilligers. Op uw eigen tijd de Wesselzaal of Stilteruimte binnenlopen om een lichtje aan te steken kan natuurlijk ook.

Meer informatie over Allerzielen in Tergooi? Neem dan contact op met een van de verzorgers: