AK spreekt over kerk 2025

Op maandag 23 mei heeft de Algemene Kerkenraad in een besloten vergadering uitgebreid van gedachten gewisseld met ds. Louis Wüllschleger over de toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum.

Zoals bekend is aan ds. Wüllschleger gevraagd kritisch te kijken naar en te adviseren over de nota Herijking Beleidsuitgangspunten. In dat kader heeft hij inmiddels gesproken met alle predikanten en met de moderamina van alle wijkkerkenraden. De gedachtewisseling in de Algemene Kerkenraad concentreerde zich rond de vraag hoe de PgH in 2025 kerk in Hilversum wil zijn. Dat gesprek wordt binnenkort verder voortgezet. Het is de bedoeling voor de zomervakantie tot besluitvorming te komen.

> Ga naar de pagina AK voor de nota Herijking Beleidsuitgangspunten van de PgH
> Ga naar ProtestantseKerk.nl voor het landelijke rapport 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'