Actie Kerkbalans gaat digitaal

Met ingang van het jaar 2018 wordt een begin gemaakt met het digitaliseren van de toezegging voor Actie Kerkbalans.

De gemeenteleden van wie een e-mailadres in het ledenregistratiesysteem bekend is, krijgen binnenkort een email met de vraag of zij aan het college van kerkrentmeesters toestemming willen geven hun mailadres voor kerkbalans 2018 te gebruiken. Via de webpagina van het college van kerkrentmeesters is een download beschikbaar van het document 'Kerkbalans gaat digitaal' waarin staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat. Hoe meer gemeenteleden meedoen, hoe minder werk er overblijft voor de medewerkers in de wijkgemeenten en voor het Kerkelijk Bureau.

De gemeenteleden van wie geen e-mailadres bekend is, krijgen de komende weken een brief in de bus met het verzoek aan deze actie mee te doen, zodat ook zij via internet zijn te benaderen.