Actie Kerkbalans 2018

‘Geven voor je kerk’, Actie Kerkbalans 2018. Deze jaarlijkse actie van de kerk om een vrijwillige bijdrage doet niet alleen een beroep op je geefgedrag. Het gaat om meer. Wat je geeft, geef je van harte.

De kerk is de plek om te vieren dat God goed is, de plek om samen God te eren. Het is de plek waar we vreugde en verdriet met elkaar delen.

Uw bijdrage aan de kerk
De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) organiseert veel activiteiten. Wekelijks zijn er vieringen. Dat kan dankzij de giften voor Actie Kerkbalans. Het College van Kerkrentmeesters rekent ook dit jaar op uw bijdrage. Check de website van uw eigen wijkgemeente voor meer informatie, of download de begroting voor 2018 van de PgH op deze pagina

Digitaal of op papier
In januari zijn er brieven gestuurd naar alle leden van de PgH met het verzoek om een toezegging aan de kerk te doen voor een vrijwillige bijdrage voor 2018. Dit jaar kregen veel leden dit verzoek per e-mail, en niet meer op papier. 

Geen bericht over kerkbalans gehad?
Bij een aantal gemeenteleden is de uitnodigingsmail niet aangekomen. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Hebt u de e-mail gemist en ook geen papieren verzoek voor Actie Kerkbalans ontvangen, neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau. Of stuur een e-mail naar kerkbalans@protestantshilversum.nl . Wij vernemen het graag en u wordt dan zo snel mogelijk verder geholpen.