Actie Kerkbalans 2017

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven. Een plek van grote waarde.

Deze maand krijgen leden van de Protestantse gemeente te Hilversum een toezeggingsformulier voor Actie Kerkbalans 2017. Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans is een gift voor de plaatselijke kerk. Helpt u mee om de kerk in Hilversum vitaal en gezond te houden? 

Bank/IBAN: NL42 FVLB 0699 7424 20 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar. Wilt u uw gift overmaken per automatische incasso? Graag! U kunt ook bijdragen via een periodieke schenking over een periode van tenminste vijf jaar. Dan is uw gift in zijn geheel fiscaal aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag. Ook voor de kerk heeft deze vorm van doneren voordelen.