Aandacht Helpt

Op woensdag 12 oktober houdt Aandacht Helpt een bijeenkomst in de Emmauskerk te Hilversum. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, start bespreking om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • > uitwisseling van ervaringen van vrijwilligers in het contact met de vluchtelingen op AZC Laren
  • > kijkend naar de toekomst: de eventuele rol van vrijwilligers in de sociale integratie van de statushouders in onze samenleving.


Iedereen die zich betrokken voelt bij het Diaconaal Platform Aandacht Helpt is harte uitgenodigd op 12 oktober in de Emmauskerk, Kerkelandenlaan 5.