600 jaar kerk in Hilversum

In maart 2016 is het 600 jaar geleden dat Hilversum een zelfstandige kerk kreeg.

Op de plaats waar de Grote Kerk al eeuwenlang staat, aan de Kerkbrink, werd na toestemming van de Bisschop van Blankenheim en op verzoek van de gelovigen een nieuwe kapel gebouwd ‘ter ere van de Almachtige God, de heilige maagd Maria en de heilige Vitus.’ Met gelovigen uit alle kerken in Hilversum werd het jubileumjaar geopend op zondag 17 januari 2016 met een viering in de Grote Kerk.

Psalm 90
Voorgangers in het middaggebed waren ds. Wim Moehn, ds. Heleen Weimar, ds. Klaas de Vries en pastoor Jules Dresmé. Burgemeester Pieter Broertjes en voorzitter Jan Willem Meinsma van de Raad van Kerken Hilversum spraken de aanwezigen toe. De woorden uit Psalm 90 stonden centraal in deze bijzondere viering: "HEER, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht."

Jubileumjaar
De Raad van Kerken Hilversum wil dit jubileum gedurende het jaar 2016 op verschillende manieren vieren met activiteiten voor álle inwoners van Hilversum. Een jubileumboek is in voorbereiding.