Gooizicht

Amaris Gooizicht
Paulus van Loolaan 21
1217 SH Hilversum

In Gooizicht is er elke zondag en op christelijke feestdagen een kerkdienst om 14.30 uur in de grote zaal. Naast de geestelijk verzorgers van Amaris Gooizicht zijn er gastvoorgangers vanuit diverse kerkgenootschappen.

Geolocation