Kerkbrink - het magazine van de kerk in Hilversum

Elf keer per jaar verschijnt het magazine Kerkbrink, een uitgave van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH).

Lees de laatst verschenen editie met als thema 'Vrede'.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de PgH. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 20 januari 2019. Kopij insturen kan tot 1 januari 2019. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2019.


* * * VACATURE: REDACTIELID KERKBRINK * * *

De redactie van Kerkbrink is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden. Voor het creatief uitdenken van thema’s is het belangrijk dat het aantal redactieleden stijgt en dat meer wijkgemeenten betrokken zijn.

Wie zoekt de redactie?
- Mensen die mee willen denken over thema’s en invulling van Kerkbrink.
- Mensen met een netwerk in de eigen wijk.
- Zelf schrijven mag, maar hoeft niet.
Download de profielschets voor een nieuw redactielid voor Kerkbrink, het kerkblad van Protestants Hilversum.

Tijdsinvestering
- De redactie vergadert eens per maand. Op dit moment bij voorkeur op dinsdagavond.
- In de eigen tijd en zelf mee in te vullen redactionele taken: denk daarbij aan het benaderen van mensen voor een artikel, interview of verslag.

Kerkbrink verbindt gemeenteleden in Hilversum. Ook een verbindend schakeltje zijn? Neem contact op met eindredacteur Annechien Cevaal, 035-6238276 of 06-42777803.


Archief Kerkbrink

2019

 

2018

Oudere uitgaven zijn veelal via de redactie beschikbaar.

> Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur. Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803 / e-mail kerkblad@protestantshilversum.nl