Beheer (CvK)

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

12 december 2018: eindejaarscollecte.

Dezer dagen valt bij de gemeenteleden van de PgH een brief met acceptgiro in de bus voor de eindejaarscollecte. Deze collecte is bestemd voor de bekostiging van de afdracht van de PgH aan de landelijke kerk. Voor meer informatie kunt u onderaan aan deze pagina de brief downloaden.

 

13 november 2018: begroting 2019.

Het breed moderamen van de algemene kerkenraad heeft de begroting 2019 voorlopig vastgesteld. De begroting en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 30 november 2018 te worden gericht aan de algemene kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263/A, 1216 JV Hilversum of per email aan: scriba@protestantshilversum.nl

 

17 mei 2018  Jaarrekening 2017

Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2017 voorlopg vastgesteld in zijn vergadering van 14 mei 2018. De jaarrekening en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de jaarrekening dienen uiterlijk 29 mei 2018 te worden gericht aan de Agemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl 

Algemene informatie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters.

Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman 't Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering

Downloads:

> Actie Kerkbalans gaat digitaal. Download onderaan deze pagina verdere informatie hierover. 
> Download onderaan deze pagina de begroting en jaarcijfers van de PgH.
> Download onderaan deze pagina de statistiek van de PgH en het jaaroverzicht collecten.


IBAN rekeningnummer PgH

NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.