Beheer (CvK)

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters.

> Actie Kerkbalans gaat digitaal. Download onderaan deze pagina verdere informatie hierover. 
> Download onderaan deze pagina de begroting en jaarcijfers van de PgH.
> Download onderaan deze pagina de statistiek van de PgH en het jaaroverzicht collecten.
 
Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:
  • Voorzitter: Jan van der Linden
  • Secretaris: Robert den Toom, waarnemend - cvk@protestantshilversum.nl 
  • Penningmeester: Robert den Toom

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman 't Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering


IBAN rekeningnummer PgH

NL42 FVLB 0699 7424 20 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.