Matteus 5:6

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden'